Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Materijali za prijavitelje Erasmus akreditacije

Vizual  za Erasmus akreditacije

Korak po korak kroz Erasmus akreditaciju

Materijali na ovoj stranici donose više informacija o Erasmus akreditaciji u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih te savjete za strukturiranje vaše prijave.

Krenimo od početka – što je točno Erasmus akreditacija?
U idućem video zapisu saznat ćete najvažnije informacije o pravilima prijave, vrstama prijave, prihvatljivim aktivnostima, dijelovima prijavnog obrasca te što Erasmus akreditacija donosi.


Iskustvo iz prve ruke

Erasmus+ ambasadorica Ljiljana Mraz opisuje pozitivne aspekte Erasmus akreditacije koje su primijetili u Obrtničkoj školi Koprivnica, ustanovi akreditiranoj u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.


Konzorcij u praksi

Muzej grada Pregrade akreditirani je nositelj konzorcija u području obrazovanja odraslih. Ambasador Davor Špoljar objašnjava što to za njih znači u praksi..


Promjena načina projektnog razmišljanja
Erasmus akreditacija naglasak stavlja na dugoročan strateški razvoj ustanove ili organizacije kroz internacionalizaciju i projekte mobilnosti. Strukturiranje prijave za dodjelu Erasmus akreditacije stoga podrazumijeva promjenu načina projektnog razmišljanja u usporedbi s prijašnjim prijavama za prijavu pojedinačnih projekata kratkoročne mobilnosti pojedinaca, pri čemu se naglasak stavlja upravo na kontinuirani strateški razvoj. Što to točno znači u praksi objašnjavamo u idućem video zapisu.


Ciljevi Erasmus plana
Ključni dio prijave za dodjelu Erasmus akreditacije je Erasmus plan kojim se definiraju ciljevi koje prijavitelj želi ostvariti kroz provedbu mobilnosti u sklopu dodijeljene akreditacije. U ovom dijelu možete saznati više informacija o tome kako postaviti ciljeve, odakle krenuti, s čime povezati ciljeve, kako ih točno formulirati te vidjeti i konkretne primjere ciljeva.


Erasmus plan na primjeru
Ivana Štiglec, također Erasmus+ ambasadorica, dijeli korisne savjete kako strukturirati ciljeve Erasmus plana te navodi primjere ciljeva iz vlastite ustanove, I. gimnazije Osijek, akreditirane u području odgoja i općeg obrazovanja