Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en
korak po korak

Kako prijaviti projekt

Ilustracija kako prijavitit projekt

Poziv na podnošenje prijedloga objavljuje se svake godine. Doznajte uvjete prijave, rokove, raspoloživi proračun i druge korisne informacije.

Prijava projekta

Europska komisija svake godine (obično krajem tekuće godine za sljedeću godinu) objavljuje Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+.
Dio aktivnosti koje se provode u okviru programa je centraliziran, odnosno prijave tih vrsta projekata zaprima Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u Bruxellesu. Projekti decentraliziranih aktivnosti, s druge strane, prijavljuju se nacionalnoj agenciji.

Poziv

Europska komisija objavila je 24. studenoga 2021. Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2022. godinu.

Poziv je dostupan na svim službenim jezicima Europske unije.

Sastavni dio Poziva je Vodič kroz program Erasmus+, u kojem se nalaze detaljne informacije i upute o podnošenju prijedloga.
U slučaju razlika u podacima prednost ima engleska verzija.

Proračun

Pogledajte indikativni proračun za Republiku Hrvatsku, pregledni prikaz planiranog omjera prilikom dodjele sredstava i druge informacije o proračunu.

Rokovi

Ključna aktivnost 1.

Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja

23. veljače u 12.00

Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju,

školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih

23. veljače u 12.00

Međunarodna mobilnost koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene

Programu

23. veljače u 12.00

Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,

školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih

19. listopada u 12.00

Erasmus akreditacije u području mladih

19. listopada u 12.00

Mobilnost pojedinaca u području mladih

23. veljače u 12.00

Mobilnost pojedinaca u odgoju i općem obrazovanju i obrazovanju odraslih (kratkoročni projekti mobilnosti)4. listopada u 12.00

Mobilnost pojedinaca u području mladih

4. listopada u 12.00

Aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU

4. listopada u 12.00

Virtualne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih

20. rujna u 17.00


Ključna aktivnost 2.

Suradnička partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih, osim onih koja predlože europske nevladine organizacije

23. ožujka u 12.00

Suradnička partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih koja predlože europske nevladine organizacije

23. ožujka u 17.00

Suradnička partnerstva u području sporta

23. ožujka u 17.00

Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih

23. ožujka u 12.00

Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih

4. listopada u 12.00

Suradnička partnerstva u području mladih4. listopada u 12.00

Mala partnerstva u području sporta

23. ožujka u 17.00

Centri strukovne izvrsnosti

7. rujna u 17.00

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+

7. rujna u 17.00

Aktivnosti Erasmus Mundus

16. veljače u 17.00

Savezi za inovacije

15. rujna u 17.00

Projekti usmjereni na budućnost

15. ožujka u 17.00

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja

17. veljače u 17.00

Jačanje kapaciteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

31. ožujka u 17.00

Jačanje kapaciteta u području mladih

7. travnja u 17.00

Jačanje kapaciteta u području sporta

7. travnja u 17.00

Neprofitna europska sportska događanja

23. ožujka u 17.00


Ključna aktivnost 3.

Mladi Europe zajedno

22. ožujka u 17.00


Aktivnosti Jean Monnet

Mreže i aktivnosti Jean Monnet

1. ožujka u 17.00

Svi rokovi za predaju projektnih prijedloga odnose se na briselsko vrijeme.

Kako prijaviti projekt?

Korisni materijali za prijavitelje

po područjima Erasmusa+