Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en
korak po korak

Kako prijaviti projekt

Ilustracija kako prijavitit projekt

Poziv na podnošenje prijedloga objavljuje se svake godine. Doznajte uvjete prijave, rokove, raspoloživi proračun i druge korisne informacije.

Prijava projekta

Europska komisija svake godine objavljuje Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+.
Dio aktivnosti koje se provode u okviru programa je centraliziran, odnosno prijave tih vrsta projekata zaprima Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu u Bruxellesu. Projekti decentraliziranih aktivnosti, s druge strane, prijavljuju se nacionalnoj agenciji.

Poziv

Europska komisija objavila je 23. studenoga 2022. Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2023. godinu.

Poziv je dostupan na svim službenim jezicima Europske unije.

Sastavni dio Poziva je Vodič kroz program Erasmus+, u kojem se nalaze detaljne informacije i upute o podnošenju prijedloga.
U slučaju razlika u podacima prednost ima engleska verzija.

Proračun

Pogledajte indikativni proračun za Republiku Hrvatsku, pregledni prikaz planiranog omjera prilikom dodjele sredstava i druge informacije o proračunu.

Rokovi

Ključna aktivnost 1

Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja

23. veljače 2023. u 12:00

Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, odgoju i općem obrazovanju te obrazovanju odraslih

23. veljače 2023. u 12.00

Mobilnost osoblja u području sporta

23. veljače 2023. u 12:00

Međunarodna mobilnost koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene Programu

23. veljače 2023. u 12:00

Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih

19. listopada 2023. u 12:00

Erasmus akreditacije u području mladih

19. listopada 2023. u 12:00

Mobilnost pojedinaca u području mladih

23. veljače 2023. u 12:00

Mobilnost pojedinaca u području mladih

4. listopada 2023. u 12:00

Aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU

4. listopada 2023. u 12:00

Virtualne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih

26. travnja 2023. u 17:00

Ključna aktivnost 2

Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osim onih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije

22. ožujka 2023. u 12:00

Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije

22. ožujka 2023. u 17:00

Suradnička partnerstva u području sporta

22. ožujka 2023. u 17:00

Suradnička partnerstva u području mladih, osim onih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije

4. listopada 2023. u 12:00

Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih

22. ožujka 2023. u 12:00

Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih

4. listopada 2023. u 12:00

Mala partnerstva u području sporta

22. ožujka 2023. u 17:00

Centri strukovne izvrsnosti

8. lipnja 2023. u 17:00

Aktivnosti Erasmus Mundus

16. veljače 2023. u 17:00

Savezi za inovacije

3. svibnja 2023. u 17:00

Projekti usmjereni na budućnost

15. ožujka 2023. u 17:00

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja

16. veljače 2023. u 17:00

Jačanje kapaciteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

28. veljače 2023. u 17:00

Jačanje kapaciteta u području mladih

8. ožujka 2023. u 17:00

Jačanje kapaciteta u području sporta

22. ožujka 2023. u 17:00

Neprofitna europska sportska događanja

22. ožujka 2023. u 17:00

Ključna aktivnost 3

Mladi Europe zajedno

9. ožujka 2023. u 17:00

Mreže i aktivnosti Jean Monnet

14. veljače 2023. u 17:00Kako prijaviti projekt?

Korisni materijali za prijavitelje

po područjima Erasmusa+