Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Euroguidance

Vremenska crta na kojoj se nalaze putokazi, a iznad i ispod crte su ilustracije ljudi različitih životnih dobi.

Povezuje i educira karijerne savjetnike jer kvalitetno savjetovanje o odabiru ili promjeni profesije vodi ka uspješnoj karijeri.

Euroguidance

Euroguidance Hrvatska dio je europske mreže nacionalnih centara za podršku cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i razvoju karijere.

Ciljevi nacionalnog Euroguidance centra su:

 • pružanje mogućnosti za stručno usavršavanje savjetnika u profesionalnom usmjeravanju i karijernom savjetovanju
 • poticanje međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj
 • promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju
 • pružanje informacija o sustavu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj i Europi
 • suradnja, podrška i razvoj cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj

Aktivnosti

Nacionalni Euroguidance centar

Tko može sudjelovati?

Stručni suradnici i nastavnici koje provodi profesionalno usmjeravanje u osnovnim i srednjim školama

Savjetnici koji provode karijerno savjetovanje studenata na visokim učilištima

Savjetnici koji provode profesionalno usmjeravanje i karijerno savjetovanje u području zapošljavanja

Korisne poveznice

Euroguidance baza savjetnika

Ilustracija grupe ljudi različitih zanimanja.

Europski portal Euroguidance

Ilustracija mobitela na čijoj pozadini je ilustracija ženske osobe. iznad mobitela je ilustracija srca

Mogućnosti za dodatne edukacije

Ilustracija dvojice muškaraca i jedne žene koji sjede zajedno za stolom na sastanku.

10 godina Euroguidancea u Hrvatskoj!

Euroguidance iz prve ruke

 • S obzirom na to da imam puno radnog staža, dogodi se da nakon seminara nemam dojam da sam naučila puno novoga. Za razliku od toga, ovaj me seminar oduševio konkretnim sadržajima koji se mogu odmah primijeniti. Puno hvala predavačima i organizatorima!
  Info dan u Kazalištu lutaka
  listopad 2016.
 • Pohvalila bih dijelove seminara koji su zaista primjenjivi u školama (uzimajući u obzir činjenicu da nemaju sve škole financijska sredstva ili blizinu Zavoda). U takvim okolnostima zaista su vrijedan izvor online dostupni materijali; ideje za radionice te razni prijedlozi koje nastavnici/stručni suradnici mogu provesti u školama.
  Seminar na Plitvicama
  studeni 2019.
 • Seminar mi je bio izrazito koristan i zanimljiv te sam sigurna da će mi alati koje sam usvojila i materijali koje smo dobili biti odlični za implamentaciju u program profesionalno usmjeravanja. Pohvale organizaciji što iz godine u godinu organizira ovakav seminar za stručne suradnike.
  Seminar u Splitu
  rujan 2019.