Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Dokumenti Upravnog vijeća

Peteročlano Upravno vijeće upravlja Agencijom za mobilnost i programe Europske unije u skladu s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, Statutom te drugim općim aktima Agencije. Način rada Upravnog vijeća uređen je Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Agencije. Upravno vijeće godišnje održava pet do osam sjednica u fizičkom ili elektroničkom obliku. U obavljanju poslova iz svog djelokruga Upravno vijeće donosi prijedloge, odluke, upute, preporuke, mišljenja, zaključke i druge akte.

Fotografija ljudi na sastanku za okruglim stolom